Meervoud - woordverdubbeling - herhaling [2]


2. Verdubbeling van bijvoeglijke naamwoorden.

a. Ter versterking van het begrip, tevens uitdrukking van het meervoud

rumah besar-besar grote huizen
b. De hoogste graad (overtreffende trap) d.m.v. het gebruik van het voorvoegsel se- en het achtervoegsel -nya.

lekas selekas-lekasnya zo vlug mogelijk
baik sebaik-baiknya zo goed mogelijk
cepat secepat-cepatnya zo snel mogelijk
kurang sekurang-kurangnya op zijn minst

3. Verdubbeling van werkwoorden.

a. Herhaling van de handeling

(ber)jalan (ber)jalan-jalan wandelen
tukar bertukar-tukar uitwisselen
melihat melihat-lihat rondkijken
duduk duduk-duduk "een beetje zitten te zitten"
N.B.

Nu weet u waarom Indonesiërs in Nederland soms "lopen-lopen", of "kijken-kijken" zeggen.
De uitdrukking "kijken-kijken en niet kopen" wordt door Nederlanders ook vaak gebruikt.


b. Verdubbeling met het voorvoegsel ber- en het achtervoegsel -an duidt wederkerigheid aan.

kenal berkenal-kenalan kennismaken

c. Het voorvoegsel ber- bij telwoorden ter aanduiding van een verzameling.

berdua-dua met zijn tweeën
berpuluh-puluh tientallen
c2. Ber- bij zelfstandige naamwoorden dient ter aanduiding van een herhaling of intensiteit.

bertahun-tahun jarenlang
berbeda-beda verschillen, uiteenlopen
sehari-hari dagelijks
d. Wederkerigheid door het gebruik van me-

pukul pukul-memukul
(dus niet memukul-pukul)
elkaar slaan
surat surat-menyurat corresponderen
tendang tendang-menendang elkaar schoppen
sogok sogok-menyogok omkopen
Nb.

Om wederkerigheid uit te drukken kunt u ook het woord saling gebruiken:
* saling menyurat (fout is: saling surat-menyurat)
* saling memukul

* Selama hari raya Idul Fitri orang-orang saling berkunjungan ke rumah
sanak keluarga. - Gedurende Idul Fitri zoeken familieden elkaar thuis op.

<< Vorige pagina | Volgende pagina >>