Burgerlijke Stand


Kantor urusan Agama - KUA
Bahasa Indonesia Nederlands
Akta kelahiran Geboorteakte
Akta kematian overlijdensakte
Akta permandian/pembaptisan
surat baptis
doopakte
doopbewijs
Akta Pemberkatan Agama bewijs van geloofsinzegening
Alamat Adres
Balai kota  Stadhuis 
Catatan Sipil (CAPIL) burgerlijke stand; bevolkingsregister
Dinas Dienst
kutipan overname, citaat
petikan uittreksel
nasrani christen, christelijk
camat districtshoofd
kawedanan, kewedanan district
Departemen Agama Ministerie van Godsdienstzaken
Departemen Kehakiman Ministerie van Justitie
Dinas Kependudukan Bevolkingsdienst
dusun dorp
hak warga negara burgerlijke rechten
Izin dari Kedutaan / Konsul toestemming van de ambassade / consulaat
Kantor Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil
Register van bevolking en burgerlijke stand;
Kartu Tanda Penduduk (KTP) Identificatiekaart
Kantor Urusan Agama (KUA) Kantoor voor geloofszaken

daftar penduduk

persoonsregister

kecamatan (van camat) onderdistrict
kabupaten (van bupati) regentschap
kartu tanda penduduk (KTP) persoonsbewijs; bewijs van ingezetenschap
daftar kelahiran geboorteregister
lurah dorpshoofd
mas kawin; mahar (islam) huwelijksgift;
kawin siri, nikah siri informeel, ongeregistreerd huwelijk;
(alleen geldig voor de Islam). Een dergelijk soort huwelijk wordt niet gemeld bij het Ministerie van Godsdienst. Zonder huwelijksregistratie en dus zonder officiële vader kan een Indonesische vrouw haar kinderen niet registreren bij de overheid. Dit maakt het verkrijgen van een geboorteakte voor kinderen uit de moskeehuwelijken onmogelijk, met grote gevolgen voor schoolregistratie en overheidshulp.
nama belakang; nama keluarga achternaam
nama depan voornaam
pembauran inburgering
pemberkatan nikah
akad nikah

huwelijksinzegening
idem (islamitisch)
pendaftaran kelahiran geboorteaangifte
penetapan (van tetap) besluit
pengadilan rechtbank, gerecht
pengesahan legalisatie
pengumuman algemene mededeling
resmi officieel
rukun tetangga (RT) onderdeel van een buurtorganisatie; woningen aan een straat of straten
rukun warga (RW) buurtorganisatie; verzameling woningen (buurt)
Surat Izin Tinggal sementara Machtiging tot Voorlopig Verblijf (MVV)
surat kawin huwelijksakte
Surat Kelahiran, Akta Kelahiran geboorteakte
Surat Kenal Lahir Aangifte/bekendmaking v.e. geboorte
Surat pernikahan (perkawinan) Uittreksel van een huwelijksakte
Surat perceraian Echtscheidingsakte
Tanda Bukti Laporan Perkwawinan; Surat Keterangan
Verklaring van een registratie van een huwelijk
sah, syah wettig, geldig
syarat kawin huwelijkse voorwaarden
tanda tangan handtekening
Undang-undang dasar (UUD) de grondwet
warga masyarakat de burger
warga negara staatsburger
Voor familie- en verwantschap zie deze website >>


Links

- Prosedur pembuatan surat akte perkawinan - pernikahan catatan sipil.
- Ik wil trouwen in Indonesie
- Jakarta - Ambassade - Huwelijk