Kami mengucapkan selamat datang >> kepada semua pengunjung situs ini.

Anjing menggonggong,  kafilah berlalu - De honden blaffen, de karavaan gaat verder.

Bahasa Indonesia - Inleiding


Deze "Cursus eenvoudig Indonesisch voor beginners" is een versie van de "cursus" die in de jaren 2002-2006 op internet was geplaatst [www.edvos.demon.nl]. Wij hebben niet de bedoeling om ons diepgaand, of op academische wijze, met de taal bezig te houden. Ons gaat het meer om de taal beter te leren begrijpen en om eenvoudige gesprekken te kunnen voeren.
NB. Deze persoonlijke website was oorspronkelijk bedoeld voor vrienden en kennissen en eventueel voor andere belangstellenden; dat wil zeggen: ook voor u! Selamat berbahasa Indonesia!

Halal bil halal - foto image photo gamelan campursari  Sahabat Alam Indonesia - Salatiga Indonesia (Salindo)

Het bahasa Indonesia - de Indonesische taal - heeft een eenvoudige zinsbouw zonder veel verbuigingen en vervoegingen van werkwoorden, zoals in het Duits, Frans, of het Spaans. 

N.B Onder vervoeging verstaan wij een vormverandering die een werkwoord ondergaat, afhankelijk van:
1. de persoon: 1e, 2e, 3e persoon.
2. het getal: enkelvoud, meervoud.
3. de tijd: tegenwoordige, toekomende, verleden tijd.
4. de wijs: gebiedend, aantonend.
5. vorm: actief, passief.
6, het geslacht: mannelijk, vrouwelijk.

 

De in het bahasa Indonesia gebruikte voorvoegsels, invoegsels en achtervoegsels hebben niets met vervoegingen te maken. Dit zijn uitbreidingen van een stamwoord waardoor er een andere betekenis ontstaat >>

In het vervolg verstaan we onder een stamwoord (grondwoord of kata dasar) een woord  dat zonder voor- of achtervoegsel in het woordenboek staat.


Zie ook het opzoeken van werkwoorden en zelfstandige naamwoorden >>

U hoeft u niet al te veel te bekommeren om naamvallen, meervoudsvormen, toekomende- en verleden tijden van werkwoorden, 'mannelijke' en 'vrouwelijke' woorden, en ook het bepalend lidwoord ontbreekt. De regels van de grammatica liggen niet zo vast zoals in het Nederlands. Het is een dynamische en flexibele taal - zie formele taal versus spreektaal  en bahasa gaul >> - en de betekenis van de woorden hangt vaak af van de context waarin zij worden gebruikt. Wij willen ook niet beweren dat het een makkelijke taal is om te leren ¤): maar het is té leren. Er wordt wel een beroep gedaan op uw taalgevoel. En hoé u iets zegt, uw gevoel voor nuancering, is vaak belangrijker dan wát u zegt! (Zie ook Javaans >>)
En dit laatste nu, maakt dat het bahasa Indonesia niet zo 'democratisch' is als het Nederlands.

De zinnen hebben een vast patroon. Dat ziet er zo uit:  

Onderwerp: Saya
Werkwoord (gezegde): minum
Lijdend Voorwerp: kopi
Bepalingen: dengan susu.

subjek + predikat,
subjek + predikat + objek + pelengkap + keterangan,
subjek + predikat + pelengkap + keterangan.

Zie : begrippenlijst >>1. Ik drink koffie met melk.
In de dagelijkse omgang zegt men: 'Saya minum kopi pakai susu' of gewoon 'Saya minum kopi susu'.  Dat zal vast en zeker Nescafé zijn.

Koffie zonder suiker. Kopi tanpa gula.
Koffie zonder melk. Kopi tanpa susu.
Koffie zwart (zonder melk en suiker). Kopi hitam.
Kopi pahit (pahit=bitter, het tegenovergestelde is manis)
Gemalen koffie rechtstreeks in kop met
kokend water begoten.
Kopi tubruk
(Javaans: wedang kopi)
Een kop koffie Secangkir kopi.
2. Saya minum air dingin -  Ik drink koud water (Ik drink water koud zie bijvoeglijk naamwoord)'

Tot slot: Maak voor uw studie gebruik van een goed woordenboek (kamus), in de sitemap worden er een aantal genoemd. U zult er heel lang plezier van hebben. Op internet zijn voor vluchtig gebruik een aantal gratis woordenboeken. Kijk hiervoor bij de links.

Enkele eenvoudige zinnen in het Indonesisch >>
Het gebruik van selamat >>

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¤) Opmerkingen over de taal: Maleis, Indisch, Indonesisch, petjoh
- Zie volgende pagina Bahasa Indonesia - Opmerkingen >>

eXTReMe Tracker