Salatiga - Onderwijs

1. De eerste Europese Lagere Schoot voor de klassen 1,2 en 3 aan de Toentangsevveg Eerder was dit de Europese Meisjes School. Hierin mochten alleen kinderen komen waarvan de ouders een bepaald hoog inkomen hadden. Het leerniveau en tempo was gelijk aan die in Holland, dus met aansluiting op scholen in Holland. Hier zaten ook enige Indonesische en Chinese kinderen. De kinderen werden dan klaargemaakt om verder te studeren. In de Japanse tijd werd de school gesloten omdat onderwijs in het Nederlands verboden werd. Daarna werd het een kantoor.
(Foto1932)

2. De eerste Europese Lagere School voor de klassen 4 t/m7 aan de Toentangse Weg tegenover de klassen 1,2 en 3.dus beide scholen staan tegenover elkaar. Eerder was dit de Europese Lagere Jongens School. De laatste hoofdonderwijzer was de heer Posthuma.
Vanaf de Japanse tijd is deze school een Indonesische Lagere school met 4 klassen.
(Foto 1932)

In Salatiga waren een aantal Nederlandse scholen gevestigd

Zusterschool.

Deze school lag zowat aan het eind van de Toentangseweg in een boomrijk gebied. Deze school was op dezelfde geschoeid als de Eerste Europese Lagere School, alleen was deze voor en door Katholieken.

Hollands Inlandse School.

Deze School lag in het midden van de Toentangseweg. In tegenstelling tot de Indonesische scholen, die maar 3 klassen hadden, had deze school 7 klassen. In de eerste klassen werd niet zo goed op het Hollands gelet, in de hogere klassen wel, zodat deze leerlingen hierna verder konden studeren. De leerstof was bijna gelijk aan die van de Europese scholen.

 MULO (tegenwoordig MAVO).

Deze middelbare school lag aan een zijweg van de Normaalschoolweg (thans Jl. Kartini). Deze school bevat veel parallelle klassen, waardoor het een grote school werd.

Indonesische kweekschool

Deze school lag aan een zijweg van de Normaalschoolweg, naast de MULO. Op deze school werden Indonesiërs opgeleid voor onderwijzers op de desa scholen.

 Schoolbus.

Voor de leerlingen die op de HBS (tegenwoordig VWO) of Technische school in Semarang, 50 km. verderop, zaten, reed er een grote schoolbus. De mensen die in Semarang werkten, gingen ook met deze bus mee.

 

 © Foto's en tekst Eddy van der Wal (Houten)

   Volgende pagina ˃˃