Salatiga tempo doeloe - Hotel Kalitaman


Hotel Kalitaman met zijn brede marmeren trappen en groot schaduwrijk erf

 

Hotel Kalitaman Salatiga

1. Hotel Kalitaman op een oude prentbriefkaart (ca. 1920). Voorbeeld van de "Indische stijl" in de architectuur van de 19e eeuw.

Advertentie Hotel Kalitaman - Vestigt u te Salatiga

2. Advertentie van het Hotel Kalitaman in de brochure "Vestigt u te Salatiga" uit 1936

Zie ook andere advertenties van dit hotel >>

Ontstaansgeschiedenis

Het hotel heeft zijn ontstaan te danken aan het bezoek van Prins Willem Frederik Hendrik
"De Zeevaarder"
, de zoon Koning Willem II en de jongere broer van Willem III, aan de Indische archipel in 1837.
Toen de prins tijdens zijn reis over Java in Semarang verbleef, wilde hij ook een uitstapje maken naar Salatiga. De moeilijkheid was echter een passend verblijf te vinden voor de koninklijke gast en zijn gevolg. Dat was er namelijk in Salatiga niet zodat er in allerijl een gebouw uit de grond werd gestampt. De redder in de nood was  "de Koffiekoning van Salatiga", de heer Pierre Hamar de la Bréthonière die financiële hulp verschafte. Uit dit voor de Oranjeprins gebouwde verblijf is  het latere "Hotel Kalitaman" ontstaan. De woning plus inrichting kostten hem toen 100.000 gulden, een aanzienlijk bedrag in die tijd.
Tijdens zijn beheer werd het hotel ook Kali Piet genoemd.

Bron: Tong-tong, 15/03/1970

Het jubileum te Salatiga.

Men schrijft ons uit Salatiga. De heer Van der Lely, de bekende manager van Hotel Kalitaman alhier, die Zaterdag den dag herdacht, waarop hij 35 jaren geleden voor het eerst in Indië voet aan wal zette — men heeft in ons blad een en ander van zijn ervaringen kunnen lezen — heeft stellig niet geweten, dat hij zich in den loop der jaren zooveel vrienden verworven had, die hem bij zijn jubileum wilden huldigen. Zaterdagavond vierde de heer Van der Lely feest te midden van „zijn jongens", de militairen, namelijk in het Christelijk Tehuis voor Militairen. Trotsch is de heer Van der Lely op deze vriendschap, welke niet beperkt is tot het garnizoen Salatiga. Het stoffelijk bewijs van waardeering en hulde, dat hem werd overhandigd, zal een eereplaats innemen onder de vele, welke hij ontving. Zondagavond gaf de heer Van der Lely een diner dansant in zijn hotel, waar tweehonderd gasten bijeen waren : civiele en militaire autoriteiten, uit de kotta en van Semarang en Magelang; tal van bloemstukken waren evenveel fleurige bewijzen van vriendschap en waardeering. Het woord werd op dezen avond onder meer gevoerd door den assistent-resident van Salatiga en door den plaatselijk militairen commandant, die onderscheidenlijk de verdiensten van den heer Van der Lely op burgerlijk en op militair terrein in het licht stelden. De cavalerie-muziek zorgde onvermoeid voor de nieuwste dansmuziek. De stemming was er al vroeg in en blééf erin! Het waren voor den jubilaris een paar onvergetelijke dagen.

Bron: Indisch Nieuwsblad, woensdag 27 november 1929.

Hotel Kalitaman - Bank Jateng

3. De Bank Jawa Tengah JATENG 2008. Voorheen Hotel kalitaman resp. Hotel Kaloka. Het gebouw bevindt zich aan de Jl Pemuda 1, tegenover de Ramayana en naast de GPD (rechts op de foto). De GPD was vroeger de sociëteit de Harmonie.

(foto: Theo van Beusekom (2007)

Volgende pagina >>