Het gebouw van het Roncalli Instituut - Gedung Roncalli
 

Iinstituut Roncalli - Gedung Roncalli

Instituut Roncalli, Jalan Diponegoro 90


 

Het door de Broeders van Maastricht geleide Roncalli Instituut, een retraite- en vormingscentrum, aan de Jalan Diponegoro, bevindt zich op de plaats waar vroeger het gebouw van Kwee (Kwik) Djoen Eng (1859-1935) lag. Djoen Eng, die afkomstig was van Formosa (nu Taiwan) was een succesvol ondernemer met een internationale reputatie.
In 1877 richtte hij in Semarang de NV Kwik Hoo Tong Handelsmaatschappij op, een zaak die overigens al begonnen was in Solo met het het huis aan huis bezorgen van blikken met drinkwater. Zie ook  het krantenartikel naar aanleiding van het overlijden van Kwik Djoen Eng >>

 Vanwege zijn liefde voor zijn gezin en voor zijn vier kinderen bouwde hij een groot en mooi kasteel in Chinese stijl met porselein en met een grote tuin. Dit gebouwencomplex werd gebouwd in de jaren 1921-1925 voor 3 miljoen Nederlandse guldens. Een zeer groot bedrag in die tijd. In 1930 echter, ging Djoen Eng's handelsonderneming door de internationale economische crisis failliet, en werd dit gebouw, omdat hij zijn schulden niet kon betalen, door de Javasche Bank in beslag genomen .

Toen tijdens de Tweede Wereldoorlog het Japanse leger Salatiga binnentrok veranderde het gebouw van functie en werd het een interneringskamp voor Nederlanders.  Na de onafhankelijkheidsverklaring van Indonesië werd het respectievelijk het hoofdkwartier van het leger en de politie. Vervolgens tussen 1946 en 1949 werd het het hoofdkwartier van het KNIL. Later werd het gekocht door de Gereja Katolik en in 1949 namen de broeders van het FIC *  uit Maastricht hun intrek in het gebouw. Vaak werd het ook gebruikt als internaat voor de leerlingen van de SMP, terwijl het achterste gedeelte van het gebouw tot 1974 door de SMP Pangudi Luhur uit Salatiga en Tlogo werd gebruikt.

* Officieel: Congregatio Fratrum Immaculatae Conceptionis Beatae Mariae Virginis - Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria (Broeders van Maastricht)

De congregatie der Broeders van Maastricht werd gesticht op 21 november 1840 te Maastricht door monseigneur Ludovicus Hubertus Rutten (1809-1891). De naam van de rechtspersoon is Zedelijk Lichaam Sub Praesidio Beatae Mariae Virginis. De congregatie is vooral bekend om haar activiteiten op het gebied van onderwijs en vorming.

 

Volgende pagina ˃˃