Astaga.nl

Tijdlijn Indonesië 1900-1960

Periode 1950 -1960

Periode Gebeurtenis
 
1954 Okt. Soekarno kondigt in zijn jaarlijkse rede op Onafhankelijkheidsdag aan dat hij zijn aanspraken  op Nieuw-Guinea zal voorleggen aan de Verenigde Naties (VN)
1955 18-24 april. Conferentie van Bandung. Deze Afro-Aziatische conferentie betekent en sterke impuls voor de dekolonisatie, vooral in Afrika.
1956 21 febr. Eenzijdig besluit van de Indonesische regering om de Nederlands-Indonesische Unie op te zeggen Soekarno verwijst hierbij naar de Nederlandse onwil om om Nieuw-Guinea bij het Indonesisch erfdeel te voegen. De Nederlandse Tweede Kamer aanvaardt een grondwetswijziging waardoor Nieuw-Guinea een deel van het koninkrijk wordt.
  Afreden van Mohammed Hatta als vice-president, dit versterkt de radicalisering van het regime.
  De Obano-opstand In 1956 besluit gouverneur Van Baal van de Nederlandse kolonie Nieuw-Guinea om militair in te grijpen tegen de Kepaukoe-bevolking. Op de zendingspost Obano was de inheemse bevolkinggroep Kepaukoe in opstand gekomen tegen de Nederlandse machtshebbers en de Amerikaanse missionarissen. De kern van het conflict was de onvrede bij de Kepaukoe-bevolking over het verloren gaan van eeuwenoude leefstructuren die in korte tijd door de blanken waren weggevaagd of verstoord. Bij de militaire acties vielen 150 doden. Gouverneur Van Baal die bang was dat de Obano-kwestie Indonesië in de kaart zou spelen probeerde berichtgeving in de pers te voorkomen.
 
1957

Zwarte Sinterklaas
Op 3 december 1957 legt de Indonesische regering het radio- en telefoonverkeer tussen beide landen stil. Nederlands drukwerk wordt verboden en KLM-vliegtuigen zijn niet meer welkom. De volgende dag worden alle Nederlandse bedrijven onder Indonesisch staatstoezicht geplaatst (in het volgende jaar worden ze genationaliseerd). Op ”zwarte sinterklaas” 5 december, daags na dit besluit, komt het bevel dat de Nederlanders uit Indonesië moeten vertrekken. Op die dag verklaart de Indonesische regering alle Nederlanders als staatsgevaarlijk.

In 1960 worden de diplomatieke betrekkingen tussen beide landen verbroken.
1959 Nederland ontwerpt een tien jaren plan voor de ontwikkeling van Nieuw-Guinea. In de achterliggende jaren zijn er ziekenhuizen en scholen gebouwd en probeerden Nederlandse ambtenaren de Papoea’s voor te bereiden op zelfbestuur. Daarvoor presenteert het kabinet-De Quay in april 1960 een tienjarenplan.

Niet alleen werden ziekenhuizen en scholen gebouwd, ook werden de Papua’s klaargestoomd voor zelfbestuur. Een volk dat tot voor kort nog in het stenen tijdperk leefde en nauwelijks nationaal bewustzijn had, kreeg plotseling een volkslied en vlag en kon zitting nemen in democratische organen.

Door de Nederlandse inspanningen kregen de Papua’s goede hoop op zelfbeschikking, maar al snel zouden ze worden teleurgesteld. In een periode van Koude Oorlog waarin Amerika Soekarno en later Soeharto te vriend wilde houden, was de Nederlandse positie onhoudbaar geworden.